شیر اطمینان


شیر اطمینان / سوپاپ اطمینان (Safety Valve)

شیر اطمینان یا شیر ایمنی جزء تجهیزات مهم در سیستم های لوله کشی پایپینگ می باشد و وظیفه تخلیه سریع اضافه فشار خط را بر عهده دارد .


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی