انواع پرشر گیج یا مانومتر از لحاظ نوع روغن به سه دسته تقسیم می شوند. 

نوع اول : پرشر گیج خشک

پرشر گیج خشک که ساده ترین نوع فشار سنج می باشد که در حالت پیش فرض همه گیج ها از این نوع استفاده می شود. 

نوع دوم : پرشر گیج روغنی (پر شده با روغن گلیسیرین)

پرشر گیج روغنی که داخل محفظه مدرج آن با روغن گلیسیرین شفاف پر می شود و از کاربردهای آن می توان به دقت خواندن عقربه بر روی صفحه مدرج در خطوط و سیستم هایی که دارای لرزش می باشد در زمان لرزش وجود روغن در داخل گیج باعث می شود عقربه لرزش نداشته باشد و روی عدد مورد نظر بصورت دقیق تری فشار را نشان دهد.بازه دمائی 20- تا 60+ درجه سانتیگراد می باشد.

نوع دوم : پرشر گیج روغنی (پر شده با روغن سیلیکون)

پرشر گیج روغنی که داخل محفظه آن از روغن سیلیکون شفاف پر شده که همانند روغن گلیسیرین همان کاربرد کاهش لرزش عقربه را دارد و فرق آن با روغن گلیسیرین این است که روغن سیلیکون برای دمای پایین مناسب است و بازه دمای کاری 40- تا 60+ درجه سانتیگراد می باشد.