تست و آنالیز متریال اتصالات فولادی مانیسمان

تست و آنالیز متریال اتصالات فولادی بدون درز معمولا برای صحت و تایید ساختار اتصالات بوده و معمولا آزمایش و تست های چهار گانه بر روی اتصالات انجام می گیرد که در آزمایشگاههای معتبر قابل انجام می باشد. 

آزمایش های چهارنه به شرح ذیل است :

1- آزمون آنالیز تعیین ترکیب شیمیایی (به روش اسپکترومتری نشری - کوانتومتری)

بر اساس استاندارد مرجع ASTM E415-21

۲- آزمون کشش در دمای محیط بر اساس استاندارد مرجع ASTM E8M 2022

۳-آزمون سختی سنجی برینل بر اساس استاندارد مرجع ASTM E10 2023

۴ -آزمون کنترل ابعادی بر اساس استاندارد مرجع ASME B16.9 2018