شیر اطمینان های بخار مناسب دمای تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد طراحی شده است و مناسب دیگ های بخار و مخازن و همچنین کاربری در سیستم نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی دارد.

انواع شیر اطمینان بخار در متریال های برنجی / استیل / فولادی و چدنی تولید می شود .