استاندارد تست آنالیز شیمیایی

تست و آنالیز اتصالات فولادی بدون درز

/post-2%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B2

تست و آنالیز متریال اتصالات فولادی بدون درز معمولا برای صحت و تایید ساختار اتصالات بوده و معمولا آزمایش و تست های چهار گانه بر روی اتصالات انجام می گیرد که در آزمایشگاههای معتبر قابل انجام می باشد.