اتصالات بدون درز

پروسه تولید قطعات و اتصالات بدون درز بصورت استفاده از قطعه فولادی یک تکه و پس از عملیات حرارتی و عبور از قابل های ساخت اتصالات ساخته می شود .

انواع اتصالات بدون درز

اتصالات بدون درز فولادی

اتصالات بدون درز استیل