شیر اطمینان

انواع شیر اطمینان از لحاظ متریال و جنس بدنه

/post-2

شیر های اطمینان از لحاظ بدنه و متریال ساخت دارای انواع مختلفی می باشند که با توجه به نوع سیال دما وشرایط کاربری متفاوت می باشد که در این بخش توضحیاتی در مورد انواع متریال های شیر اطمینان داده شده است .