اتصالات بدون درز رده 40

اتصالات بدون درز

/post-2-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B2

اتصالات بدون درز یا اصطلاحا مانیسمان (مانسمان) SEAMLESS جز اتصالات پر مصرف درصنایع نفت گاز و پتروشیمی و ساختمانی می باشد و تحمل بالای فشار از جمله مزیت های اتصالات بدون درز می باشد.